fbpx

SchoolModeOn - Program Pilot 2021

Colegiul National de Informatica “Gr. Moisil”

See more...


Rezultate preliminare program pilot 2021 - 2022

Au fost publicate rezultatele concursului de selecție privind desemnarea celor 4 unități școlare beneficiare a programului pilot implementat de SchoolModeOn pe toată durata anului școlar 2021 – 2022.

Rezultatele se pot consulta accesând: Rezultatele Concursului de Selecție.

** Selecția s-a realizat strict pe baza procedurii de selecție și implementare, având la bază criteriile generale (în fișier CG1 și CG2)  de selecție și criteriile de departajare (în fișier CD1, CD2 și CD3). Pentru mai multe detalii se poate consulta procedura de selecție și implementare disponibilă pe acestă pagină.

** Unitățile școlare cu rezultat REZERVĂ sunt trecute pe lista de rezervă și pot fi contactate în ordinea prezentată pentru a înlocui în caz de retragere sau respingere, o unitate școlară desemnată câștigătoare.

** Eventualele contestații se pot transmite astăzi, 08.08.2021, via e-mail, utilizând adresa schoolmodeon@gmail.com, în intervalul orar 12:30 – 16:30.

Scopul programului

Prin programul pilot pe care îl propune, SchoolModeOn dorește să stabiliească un cadru organizat, unde ambele părți implicate își pot asuma în aceiași măsură responsabilitatea furnizării unui act didactic superior calitativ în învățământul preuniversitar.
În speță, SchoolModeOn își dorește punerea la dispoziția unui număr considerabil de elevi (aproximativ 2000) o platformă de eLearning modernă, în mod gratuit. De asemenea, echipa SchoolModeOn va efectua toată mentenanța de care va fi nevoie pe întrega perioadă de desfășurare a programului pilot. De precizat este faptul că platforma dispune deja de o bază materială vastă care acoperă majoritatea disciplinelor din cadrul Examenului de Bacalaureat. Mai multe detalii despre proiect, echipă și realizări la SchoolModeOn se pot consulta în Mapa de Prezentare a SchoolModeOn (SMO).
 
Mai precis, SchoolModeOn își dorește integrarea unui număr de până la 2000 de elevi și profesori pe platforma SMO (vizitează aici platforma) care vor avea acces la toată baza materială a SchoolModeOn existentă, precum și la actualizările punctuale care pot apărea pe parcurs. Toate acestea în vederea înlăturării învâțământului preponderent informațional și eficientizarea orelor de curs. Astfel, profesorii se pot axa mai mult pe partea practică, partea teoretică fiind acoperită deja într-un mod interactiv pe platformă. Nici posibilitățile de aprofundare nu lipsesc, platforma, prin structura cursurilor sale, încurajând lucrul individual și aprofundarea cunoștințelor, utilizând mijloace interactive. De asemenea, profesorii vor avea posibilitatea organizării unor evaluări sigure, eficiente și cu un efort minim atât în cadrul școlii, cât și de la distanță, dacă nevoia o va mai cere.
Aceste funcționalități sunt doar câteva exemple de contexte de utilizare, platforma având nenumărate avantaje de ordin tehnic, avantaje care fac din SchoolModeOn o platformă nelipsită oricărei unități școlare care pune pe primul plan calitatea actului didactic.
Mai multe detalii de ordin tehnic vor fi prezentate în cadrul sesiunii de prezentare online a platformei, din perioada 02- 04.08.2021 (conform cu Calendarul de selecție și implementare din prezenta procedură).
 
Programul pilot propus de SchoolModeOn se va desfășura pe toată perioada anului școlar 2021-2022, în patru unități școlare preuniversitare, desemnate conform prezentei proceduri de selecție. În toată acestă perioadă, echipa SchoolModeOn mizează pe o colaborare strânsă cu reprezentanții celor patru unități școlare partenere, având la bază un acord de parteneriat (ANEXA 1 a prezentei proceduri). Mai mult, SchoolModeOn, poate pregăti personalul (ne)didactic desemnat de conducerea unității în vederea operării, în condiții optime, a platformei SMO în cadrul gazdă.
 
Procesul de integrare în mediul gazdă a platformei și crearea conturilor de utilizator aferente elevilor și profesorilor este strict definit de procedura de implementare descrisă în cadrul acestui document.
Pentru mai multe detalii sau întrebări privind partea de implementare se poate contacta echipa SMO prin intermediul adresei de e-mail schoolmodeon@gmail.com.
 
Scopul principal al acestei acțiuni este validarea abordării interactive pe care SchoolModeOn a implementat-o până în prezent, atât prin baza materială dezvoltată, cât și prin funcționalitățile implementate la nivel de platformă. În altă ordine de idei, acest program este și o sursă de feedback primit atât de la elevi, cât și de la profesori privind îmbunătățirea materialelor noastre viitoare. La nivel tehnic, implementarea unui astfel de program constituie o oportunitate de testare a experienței utilizator, cât și a limitelor fizice actuale ale platformei.
Pentru orice detaliu privind scopurile programului pilot se poate contacta echipa SchoolModeOn prin intermediul adresei de e-mail schoolmodeon@gmail.com.
 

Documente utile

Validări cereri de înscriere și rezultate

A fost publicată lista finală de selecție după discuțiile online de prezentare a programului pilot și semnarea acordurilor de colaborare. 

**Facem mențiunea că datorită unei agende încărcate a echipei noastre, afișarea listei finale de selecție s-a realizat mai devreme față de cum era stabilit inițial în procedura de selecție și implementare. Acest lucru a fost posibil printr-o comunicare eficientă între grupul nostru de lucru și reprezentanții unităților școlare înscrise, fapt pentru care vă mulțumim pentru profesionalismul arătat! Afișarea rezultatelor finale se va realiza conform cu calendarul stabilit inițial prin procedură (08.08.2021, ora 12:00). Vă mulțumim pentru înțelegere și mult succes tuturor!

Lista finală de selecție se poate consulta accesând:
Lista Finală de Selecție

A fost publicată lista preliminară de selecție și rezultatele evaluării răspunsurilor din secțiunea a III-a a formularului de înscriere.

Lista și rezultatele se pot consulta accesând:
Lista de selecție și rezultatele evaluării răspunsurilor din secțiunea a III-a 

A fost publicată programarea discuțiilor privind prezentarea programului pilot implementat de SchoolModeOn în anul școlar 2021-2022.

Programarea se poate consulta accesând: Programare discuții online

Grupul de lucru constituit la nivelul SchoolModeOn pentru implementarea programului pilot a publicat rezultatele privind validarea cererilor de înscriere. S-a urmărit îndeplinirea condițiilor stabilite prin procedura de selecție și implementare privind unitățile școlare eligibile, precum și validarea datelor furnizate în secțiunea a doua a formularului de înscriere.

Rezultatele se pot consulta accesând: 
Rezultatele primei etape de validări.

**Fișierul conține doar unitățile școlare care s-au calificat în concurs, celelalte fiind notificate individual prin e-mail. 

Rezultatele celei de-a doua etape de validări.

**Fișierul conține doar unitățile școlare care s-au calificat în concurs, celelalte fiind notificate individual prin e-mail. 

Calendarul de selecție și implementare

SchoolModeOn organizează în perioada 22.07.2021 – 08.08.2021 un concurs pentru alegerea a patru unități de învățământ care vor beneficia de un program pilot privind digitalizarea completă și gratuită a actului didactic pe tot parcursul anului școlar 2021 – 2022.
 
Unitățile de învățământ eligibile se pot înscrie în concurs prin completarea formularului de înscriere, respectând perioadele următoarele:
 • 22.07.2021 – 30.07.2021 (până la ora 19:00): Înscrierea unităților școlare în concurs;
 • 30.07.2021 (de la ora 19:00) – 01.08.2021: Procesarea cererilor de înscriere, stabilirea listei de selecție și programarea discuțiilor online cu fiecare unitate;
 • 02.08.2021 – 04.08.2021: Discuțiile online individuale/ colective de prezentare a programului pilot și a parteneriatului de colaborare;
 • 05.08.2021 – 06.08.2021: Centralizarea parteneriatelor de colaborare;
 • 07.08.2021, ora 12:00: Furnizarea listei finale de selecție;
 • 08.08.2021, ora 12:00: Afisarea rezultatelor preliminare a concursului de selecție;
  • Între 12:30 16:30 eventuale discuții și clarificări privind rezultatele;
  • Ora 18:00 – Afișarea listei finale cu unitățile școlare beneficiare;

Odată primită confirmarea prin care SchoolModeOn dorește implementarea unui program pilot într-o instituție, aceasta intră în perioada de implementare (01.09.2021-17.06.2022), definită de următoarele perioade:

 • 08.08.2021 – 15.08.2021: Furnizarea datelor de contact ale persoanei responsabile de implementarea programului pilot în unitatea școlară respectivă;
 • 01.09.2021 – 07.09.2021: Furnizarea listelor cu numele elevilor și a profesorilor pentru stabilirea numelor de utilizator de pe platformă;
 • 07.09.2021 – 12.09.2021: Furnizare din partea SchoolModeOn a listelor cu numele de utilizator care trebuie utilizate la crearea conturilor pe platformă de către fiecare elev, respectiv profesor;
 • 13.09.2021 – 24.09.2021: Înregistrarea utilizatorilor;
 • 24.09.2021 – 22.12.2021: Prima etapa a programului pilot; 
 • 10.01.2022 – 14.01.2022: Prima etapa de evaluare a impactului platformei SMO în desfășurarea actului didactic (eliminatorie);
 • 17.01.2022 – 10.06.2022: A doua etapă a programului pilot; 
 • 10.06.2022 – 17.06.2022 A doua etapă de evaluare a impactului platformei SMO în desfășurarea actului didactic;
  • Lichidarea parteneriatului și stabilirea liceului care va menține platforma, gratuit, încă un an;
error: Content is protected!