Care mai este sensul educației în 2021?

Care mai este sensul educației în 2021?

 

În trecut am văzut un articol unde scria mare “Educația ne unește”, dar care mai este rolul și sensul acesteia în 2021, când până și școala a ajuns sa se facă online, oamenii să nu mai aibă șansa de a socializa și nu mai zicem de studenții de pe băncile facultății ce nu au parte de practică deoarece statul ne sugerează să stăm în închiși în casă?

 

Atât România, cât și restul populației, nu trec prin cea mai bună perioadă, având în vedere schimbările ce au parte de mai bine de un an de zile, dar nu trebuie să ne demoralizăm, nu este momentul. Haideți să privim partea pozitivă a lucrurilor, oamenii au realizat cât de benefic poate fi online-ul.

 

Educația a avut, are și va avea întotdeauna multiple roluri esențiale pentru oameni și pentru societatea în care trăim. Are implicații concludente pentru prosperitatea economică a fiecărui om în parte, a fiecărei comunități. Tehnologiile și evoluția lor rapidă au modificat mediul de afaceri și procesele de producție și au dus concurența de la nivel local la nivel mondial. Educația a devenit treptat una dintre cele mai mari afaceri la nivel mondial și sectorul privat a preluat treptat o mare parte din responsabilitatea educației pe tot parcursul vieții.

 

Alt rol al educației este cel social, ce oferă fiecărei persoană oportunitatea de a acumula cunoștințe și de a-și dezvolta atitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un cetățean informat și activ, care contribuie la evoluția comunității sale. Educația ne asigură astfel stabilitatea și dezvoltarea socială.

 

Baza fundamentală a educației se referă la dezvoltarea personală, fiecare dintre noi trebuie sa aibă posibilitatea de a se dezvolta potrivit potențialului său, astfel încât sa poată asigura independența și prosperitatea sa. Dezvoltarea personală continuă prin învățare și acumulare de informații pe tot parcursul vieții este esențială în societatea în care ne aflăm.

 

Educația în România se construiește pe încredere, solidaritate, echitatea și eficacitate.

 

Încrederea este una dintre valorile esențiale, ce definește respectul reciproc și interdependența între toate persoanele implicate în educație, de la elev și profesor până la familie și comunitatea în se desfășoară. Elevii trebuie sa aibă încredere că participarea la educație este valoroasă pentru ei, iar familia investește încredere în cadrele didactice, care sunt sau cel puțin se spune ca ar fi profesioniști în educație.

 

Echitatea constă în respectarea dreptului fiecărui elev de a avea șanse egale de acces pentru atingerea potențialului său maxim, indiferent de statutul social, caracteristici fizice și psihice sau aptitudini. Presupune comportamente bazate pe respectarea reciprocă a drepturilor și a îndatoririlor fiecărei părți implicate în demersul educațional, pe satisfacerea în mod echitabil a intereselor, a drepturilor și datoriilor fiecăruia.

 

Solidaritatea este acțiunea comună, coordonată, prin care toți cei implicați formează o comunitate de învățare incluzivă, lucrând împreună în interesul educației. Presupune lucrul în echipă, atât în contextul comunității și familiei, cât și între unități școlare naționale, internaționale, cu mediul privat și de afaceri, pentru a îmbunătăți rezultatele învățării.

 

Eficacitatea este preocuparea ca educația să aibă impactul dorit, respectiv copiii să învețe și să progreseze spre potențialul lor maxim. Se transpune în obiective clare, modalități de a măsura în mod frecvent nivelul fiecărui elev față de nivelul la care ar trebui să ajungă, dar și în instrumente de corectare a situației.

 

Școala reprezintă instituția care unește întreaga comunitate în jurul ideii de învățare pe tot parcursul vieții și îi oferă acesteia un spațiu pentru activități de învățare în sens larg. Mediul școlii evoluează de la zilele porților deschise la a fi în permanență un spațiu deschis, un spațiu plin de viață, în care membrii comunității se organizează pentru a învață împreună și unii de la alții.

 

Tu ai aceiași părere despre rolul și sensul educației în 2021? Lasă-ne părerea ta în comentarii!